خلط خون


مهم‌ترين و بيشترين خلط بدن است كه در اثر خوردن غذاهای اصلی انسان در بدن ايجاد مي‌شود. خلط دم باعث رشد و نمو  اعضامي‌شود و به ويژه بدن كودكان و نوجوانان كه در حال رشد هستند، به ميزان بيشتري به اين خلط نياز دارند و لذا این افراد بايد از غذاهاي مولد خلط دم بيشتر مصرف كنند.

لازم به ذكر است كه بقاي بدن، به خلط دم است و در واقع اين خلط، بدن را گرم و تر نگه مي‌دارد و از علائم زنده بودن نيز اين است كه بدن گرم و تر باشد (نه سرد و خشك).

فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه