سبک زندگی مطابق مزاج خود

لطفا با توجه با مزاج خود که در نسخه دقیقا مشخص شده است، سبک زندگی مزاج خود را در فایل pdf تدابیر مزاجی (قسمت فایلهای پیوست) مطالعه و به دقت اجرا کنید.

فایل های پیوست

تدابیر مزاجی.pdf

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه